Welcome to SynthEdit Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

User dangky5gvina

Member for: 8 months (since Jan 10)
Type: Registered user
Full name: Đăng ký
Location: Viet Nam
Website: https://dangky5gvina.com/5g-vinaphone-cach-dang-ky-mang-5g-sim-vina/
About: Hiện nay, để đăng ký 5G Vina nhà mạng VinaPhone sẽ tự động quét và kiểm tra thiết bị của khách hàng. Đối với khách hàng sử dụng những thiết bị có hỗ trợ mạng 5G Vina tại TP.HCM, Hà Nội và các điểm phủ sóng VinaPhone 5G, nhà mạng sẽ chủ động mời khách hàng trải nghiệm dùng gói cước 5G VinaPhone. Bên cạnh đó, VinaPhone cũng sẽ miễn phí truy cập Data 5G khi thuê bao di động hoạt động trong vùng phủ sóng 5G.

Activity by dangky5gvina

Score: 100 points (ranked #133)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes

Wall for dangky5gvina

Please log in or register to post on this wall.
...