Welcome to SynthEdit Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

User misaamis

Member for: 6 months (since Jun 30, 2021)
Type: Registered user
Full name: Misa Amis
Location: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 100000
Website: https://amis.misa.vn/
About: MISA AMIS

Nền tảng điều hành và quản trị doanh nghiệp toàn diện MISA AMIS. Thực hiện các nghiệp vụ như: Kế toán, Bán hàng (CRM), Điều hành, Nhân sự...12.000+ doanh nghiệp sử dụng hiệu quả, giải pháp hàng đầu giúp doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng, tiết kiệm.

Website: https://amis.misa.vn

Sđt: 0904885833

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Technosoft, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 100000

#misaamis #MISA AMIS #AMIS MISA

Activity by misaamis

Score: 100 points (ranked #118)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes

Wall for misaamis

Please log in or register to post on this wall.
...