Welcome to SynthEdit Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

User phucthanhnhanevents

Member for: 2 months (since Jul 9)
Type: Registered user
Full name: Phúc Thành Nhân
Location: 205 Đường Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: https://phucthanhnhan.com/
About: Phúc Thành Nhân chuyên cho thuê thiết bị sự kiện, thiết bị dịch, cabin dịch, tai nghe phiên dịch không dây, cho thuê máy chiếu, màn chiếu, màn hình LED, âm thanh, ánh sáng, thiết bị họp trực tuyến, dịch vụ livestream chuyên nghiệp và uy tín.
Website: https://phucthanhnhan.com/
GGmap: https://www.google.com/maps?cid=6392926228496719719
Address : 205 Đường Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Phone : 0906 462 906
Email : hieuvo@phucthanhnhan.vn
#phucthanhnhan, #phucthanhnhanevents, #dichvulivestream, #livestream

Activity by phucthanhnhanevents

Score: 100 points (ranked #133)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes

Wall for phucthanhnhanevents

Please log in or register to post on this wall.
...