Welcome to SynthEdit Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

User phuongtrunggreencom

Member for: 8 months (since Dec 4, 2021)
Type: Registered user
Full name: Phương Trung Green
Location: Hẻm ÔTÔ 249 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9
Website: https://phuongtrunggreen.com/
About: Phương Trung Green cung cấp dịch vụ cây xanh và sản phẩm cây xanh như bảo dưỡng cây xanh, thiết kế, thi công trồng cây xanh, với hơn 10 năm kinh nghiệm.
#phuongtrunggreen #cayxanh #phuongtrungcayxanh #canhquanphuongtrung
Địa chỉ liên hệ:
Website: https://phuongtrunggreen.com/
SĐT: 0974 222 759
Email: Phuongtrunggreen.info@gmail.com
Địa chỉ: Hẻm ÔTÔ 249 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9.

Activity by phuongtrunggreencom

Score: 100 points (ranked #131)
Questions: 0
Answers: 0
Comments: 0
Voted on: 0 questions, 0 answers
Gave out: 0 up votes, 0 down votes
Received: 0 up votes, 0 down votes
...