Welcome to SynthEdit Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Ưu điểm và Tiêu Chí mà Xe Tải Thành Hưng mang đến cho bạn

+2 votes
asked Jul 22 by xetaithanhhung (1,160 points)
Với bề dầy kinh nghiệm hơn 10 năm trong dịch vụ vận chuyển
 - Bảo đảo đồ đạc khách hàng
 - Tổng đài miễn phí
 - Trực 24/24
Các tiêu chí hoạt động của Xe Tải Thành Hưng
 - Chuyên Nghiệp - Tận Tâm
 - Thuận tiện & đáng tin cậy
 - Chi phí hợp lý
Dịch vụ của chúng tôi luôn luôn lắng nghe ý kiến và đánh giá từ khách hàng để cải thiện dịch vụ tốt nhất có thể.
============
Thông tin liên hệ:
Website: https://xetaithanhhung.org
Email: xetaithanhhung.vn@gmail.com
Hotline: 18008049
Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Please log in or register to answer this question.

...