Welcome to SynthEdit Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Dịch Vụ Cho Thuê Xe Cẩu TPHCM

0 votes
asked Aug 5 by xetaithanhhung (1,160 points)

Tại TPHCM, quý khách hàng đang tìm kiếm một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thuê xe cẩu để vận chuyển hàng hóa, những máy móc thiết bị, vật liệu xây dựng có kích thước nặng và lớn… 
Xe Tải Thành Hưng chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê xe cẩu theo nhiều hình thức khác nhau như: 
-Theo ca, ngày, giờ
-Theo dự án, theo kiện hàng
-Theo cả công trình và thời gian dài
-Theo chuyến 
Tìm hiểu thêm click vào bài viết dưới đây: 
Link bài viết: https://xetaithanhhung.org/dich-vu/dich-vu-cho-thue-xe-cau-tphcm
============
Thông tin liên hệ: 
Website: https://xetaithanhhung.org
Email: xetaithanhhung.vn@gmail.com
Hotline: 18008049
Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

#xetaithanhhung #dichvuchuyennha #chuyennhatrongoi #dichvuchuyennhatrongoi #taxitaithanhhung #xtth #dvcntg #cntg

Please log in or register to answer this question.

...