Welcome to SynthEdit Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Dịch vụ lưu trữ hàng hóa TPHCM

0 votes
asked Aug 13 by xetaithanhhung (1,160 points)

Mục đích của việc lưu trữ hồ sơ là làm gì?

--Tham khảo, nghiên cứu lại những thông tin cũ để rút ra kinh nghiệm cho kế hoạch, dự án mới.
--Đối chiếu số liệu thông tin cũ với số liệu mới.
--Những thông tin như: kế toán, hóa đơn thu mua, tài chính,…cần được cất giữ cẩn thận để kiểm toán, báo cáo chính với các đơn vị nhà nước, cục thuế.
Khó khăn thường gặp:

--Hạn chế không gian: Thiếu không gian cho môi trường làm việc hiệu quả.
--Giới hạn ngân sách: Tiền đầu tư thuê một nhà kho chứa tài liệu, hồ sơ vượt quá ngân sách của bạn.
--Hạn chế thời gian: Phải mất quá nhiều thời gian và công sức để sắp xếp, vận chuyển.
--Hạn chế nhân lực: Không ai quản lý chúng, hoặc quản lý không đúng cách.
Link bài viết: https://xetaithanhhung.org/dich-vu/dich-vu-thao-lap-di-doi-may-lanh-may-dieu-hoa-gia-re-tphcm
============
Thông tin liên hệ: 
Website: https://xetaithanhhung.org
Email: xetaithanhhung.vn@gmail.com
Hotline: 18008049
Địa chỉ: 72 Trần Phú, Phường 04, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

#xetaithanhhung #dichvuchuyennha #chuyennhatrongoi #dichvuchuyennhatrongoi #taxitaithanhhung #xtth #dvcntg #cntg

Please log in or register to answer this question.

...